Hotade arter

Rökpipsvamp

Rökpipsvampen är en sällsynt svamp som dyker upp på våren, strax efter snösmältningen.

Rökpipsvamp

Rökpipsvampen är en sällsynt svamp som dyker upp på våren, strax efter snösmältningen. Den växer bara på död hassel, oftast på stammar och grenar som ligger halvt begravda i marken. Arten förekommer huvudsakligen i fuktiga miljöer intill rinnande vatten, t.ex. vid små bäckar och underjordiska vattenflöden eller i sluttningar med rörligt markvatten. Rökpipsvampen är klassad som starkt hotad i rödlistan från 2020.

9ecc15702fa7fdf611c9f025c6e58e27_e165251837f132bfafed0b0633af29c1
Rökpipsvampen är en sällsynt vårsvamp som växer under hassel. Foto: Gillis Aronsson.

Så arbetar Upplandsstiftelsen för att gynna arten

Under 2006 inventerade Upplandsstiftelsen rökpipsvamp i Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen. Samtliga 13 kända växtlokaler i länet återbesöktes och arten eftersöktes på ytterligare 29 potentiella lokaler. Inga nya lokaler hittades, men rökpipsvampen återfanns på åtta av de sedan tidigare kända växtlokalerna.