Hotade arter

Bombmurkla

Bombmurklan är en av få fridlysta svampar i landet.

Bombmurkla

Bombmurklan är en av få fridlysta svampar i landet. En orsak är att svamp är mycket sällsynt i ett europeiskt perspektiv. Mellan åren 1980-2003 var bombmurklan endast känd från knappt 150 lokaler i hela Europa. Ungefär 90 % av dessa lokaler fanns i Sverige, från Östergötland till Lule Lappmark. Flest fynd finns i Mälarlandskapen, och svampen kan därför betraktas som en ansvarsart för Uppsala län, d.v.s. att vi har ett stort ansvar för artens bevarande.

2983a66f6b3ba4820bb6b9d582a39860_a66cfe63d5f8b2392da4a427d2e6030f
Bombmurkla. Foto: Gillis Aronsson

Bombmurklan behöver grandominerade barrskogar på väldränerad mark, t.ex. på rullstensåsar och moränryggar. Detta förklarar delvis artens sällsynthet eftersom nästan all torr och väldränerad skogsmark domineras av tall. Ska man leta efter bombmurklan bör man vara ute tidigt på våren, helst i mars-april. Arten är lätt att känna igen med sin chokladbruna färg och ca 3-9 cm breda, geléaktiga fruktkroppar.

Under 2007 inventerade Upplandsstiftelsen bombmurkla i Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen. Totalt eftersöktes svampen i 100 områden i länet. Resultatet kan du se under länken till höger.