Främmande & invasiva

Främmande arter

Främmande arter som med människans hjälp flyttats till en ny miljö kan snabbt sprida sig och orsaka stor skada. Vissa av dessa kallas även invasiva arter.

Främmande & invasiva arter

Främmande arter som med människans hjälp flyttats till en ny miljö kan spridas sig snabbt och orsaka stor skada i floran och faunan. Om arten är ett hot på nationell nivå klassificerar Naturvårdsverket den som invasiv, exempelvis lupin. Andra främmande arter kan vara ett problem mer lokalt, som ryssgubbe i Uppsala län. Upplandsstiftelsen kartlägger, bekämpar och följer upp några arter som är särskilt problematiska i Uppsala län.