Invasiva arter

Mink

Minken togs till Sverige från Nordamerika för pälsens skull. De vilda bestånden i naturen etablerades efter att minkar rymt från minkfarmar.  

Om mink

Minken är ett mårddjur, en bra simmare och en främmande art i den svenska naturen. Arten fördes in till Sverige från Nordamerika för pälsens skull. När minkar sedan rymde från minkfarmar etablerades vilda bestånd på många platser i Sverige.   

Naturvårdsverket klassar den som en invasiv art. Den lever till stor del av fisk men kan i vissa skärgårdar under sommaren nästan uteslutande äta kustfåglarnas ägg och ungar. Det får till följd att fågelarter på sikt försvinner. Minken förflyttar sig lätt mellan öarna där fåglarna har sina bon och ungar och kustfåglarna är inte anpassade till fyrfota rovdjur som simmar mellan öarna. 

I Upplandsstiftelsens regi bedrivs varje år minkjakt i naturreservatet Björns skärgård. Detta är ett av de viktigaste häckningsområdena för kustfåglar i Bottenhavet samtidigt som det sedan 1970-talet är ett område där minken trivs. Tack vare årlig jakt kan Björns skärgård numera för det mesta hållas minkfri under fåglarnas häckningssäsong, så att äggen och fåglarna klarar sig. Jakten bedrivs med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 

mink-falla-rk-.jpg