Invasiva arter

Häggmispel

Om häggmispeln får växa ostörd kan den efter tag bilda mycket täta bestånd som konkurrerar ut annan busk- och markvegetation.

Om häggmispel

Häggmispeln är en populär trädgårdsbuske som sprider sig lätt genom tillväxt av jordstammen eller med hjälp av fåglar som gärna äter bären och på så sätt sprider frön av busken. Den växer i olika slags jord och trivs gärna i skogsbryn eller i halvöppna skogar, såsom torr åstallskog, där den kan bilda mycket vidsträckta och täta bestånd.

 

Häggmispelns rötter sträcker sig djupt ned i marken. Därför är det viktigt att enstaka, nyupptäckta buskar grävs upp med rötterna. Har häggmispeln redan etablerat sig på en plats sedan länge är det nästa omöjligt att få bort den. Bekämpningen går då ut på att den inte sprider sig ytterligare.

Om häggmispeln får växa ostörd kan den efter tag bilda mycket täta bestånd som konkurrerar ut annan busk- och markvegetation.

haggmispel-5090050.jpg
Häggmispel i full blom.
Häggmispel

Ett tätvuxet bestånd av häggmispel som riskerar konkurrera ut annan busk- och markvegetation.