Invasiv art

Lupin

Många inhemska pollinatörer är inte anpassade för att kunna öppna lupinens blommor och blir således utan nektar.

Om blomsterlupin

Blomsterlupinen är en flerårig ört som sprids främst med frön, men som även kan sprida sig med rotdelar. Den är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i dag. Lupinen ”samarbetar” med kvävefixerande bakterier och på så sätt gödslar den marken där den växer. Lågvuxen och örtrik flora med många olika arter ersätts på så sätt av enbart lupiner, eller med kvävegynnad vegetation av vanliga arter såsom tistlar och hundkäx.

Blomsterlupinen är mycket svår att bekämpa. Den har frön som kan ligga länge i marken och vänta på rätt tillfälle att gro. Den kan också lagra mycket näring i rotsystemet och på så sätt skjuta nya skott även om den blir avslagen år efter år.

Blomsterlupinen kan sprida sig snabbt i vissa miljöern. En enda planta kan lämna 2500 frön per år.

Stora bestånd av lupin slår inte bara hårt mot naturlig örtvegetation utan även mot andra organismgrupper, till exempel insekter. Många inhemska pollinatörer är inte anpassade för att kunna öppna lupinens blommor och blir således utan nektar.

img-1177.jpg

Blomsterlupin i en vas.

Våra samarbeten och finansiärer