Invasiva arter

Vresros

Vresrosen togs från Asien till Europa på 1700-talet för att användas som prydnadsväxt och binda sand i dyner. I Uppland skuggar den ut andra växter.

Om vresros

Vresrosen är extremt bra på att sprida sig. Det sker genom rotskott och spridning av fröna i nyponen. Genom fåglar kan nyponen spridas långt från växtplatsen. Fröna kan dessutom klara sig flytande i vatten under mycket lång tid. 

Vresrosen togs från Asien till Europa på 1700-talet för att användas som prydnadsväxt och binda sand i dyner. Sedan dess har den spridit sig och blivit ett stort problem på sandstränder i södra Sverige men är även ett växande problem i Uppland där den skuggar ut inhemska växter.   

Än så länge är omfattningen begränsad och det finns chans att hindra spridningen i Uppsala län.

Under 2021 och 2022 bekämpade Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Älvkarleby kommun och Upplandsstiftelsen vresros i Billuddens naturreservat. Eftersom växten kan ha rötter som når två meters djup är det viktigt att gräva djupt och få loss hela växten och rötterna.  

För att hindra spridning av vresrosor i trädgård utan att gräva tar man bort blommorna innan de bildar nypon, eller gör soppa på nyponen. Sorter eller hybrider av arten är mer eller mindre sterila och betraktas inte som invasiva. Växtmaterial från vresros ska hanteras säkert och material som lämnas till kommunen ska ligga i förslutna säckar.  

img-7361-2.jpg