Invasiva arter - ryssgubbe

Ryssgubbe

Ryssgubbe är en ört som kan bli över en meter hög. Den betraktas som en invasiv art eftersom den kan sprida sig som ogräs och är svår att bekämpa.

Om ryssgubbe

Ryssgubbe är en storväxt ört som kan bli över en meter hög. Den betraktas som en invasiv art eftersom den kan sprida sig som ogräs, speciellt på näringsrika ler- och sandjordar. Arten är svår att bekämpa då den väl etablerat sig på en plats. Den har en kraftig pålrot (likt morrot) som kan gå 1,5 meter ned i marken, och små delar av roten kan bilda nya plantor.

 

I Torslundagropens naturreservat bekämpar vi ryssgubbe genom att gräva upp plantor varje år. Det finns inte så många, men de är besvärliga att bli av med helt och håll. Alltid finns det någon rotdel kvar som växer upp och blir en ny ryssgubbe nästa år.

 

Anledningen till att vi bekämpar ryssgubbe är att flera skyddsvärda arter i reservatet behöver öppen, blottlagd jord och sand. En av dessa arter är den akut hotade ortolansparven.

 

20220609b4-bekampning-ryssgubbe-torslundagropen-1800px.jpg
I Torslundagropens naturreservat bekämpar vi ryssgubbe genom att gräva upp plantor varje år.