Sweden  English 
2014-04-28

Tillgänglig tallstig invigd på Granåsen

Invigning_Tallstigen_KV.jpgAktuellt 2014-04-28

I går invigde kommunalråd Agneta Hägglund den tillgängliga Tallstigen på Granåsen. Stigen leder genom vacker tallskog från slalombacksparkeringen till Kvarnkojan. Stigen är hårdgjord och med vilplatser, och tack vare den blir det lättare för personer med rörelsehinder att ta sig till gläntan vid Kvarkojan. Granåsen är ett populärt tätortsnära naturreservat i Bålsta som utnyttjas mycket för motion och naturupplevelse.


Stigen har kommit till genom ett Lokalt kommunalt naturvårdsprojekt drivet av Håbo kommun. Övriga parter har varit Upplandsstiftelsen, Handikapporganisationernas sambarbetsorgan i Håbo och Bålsta skidklubb. Bakgrunden är ett samarbete mellan parterna kring tillgänglig natur där handikapporganisationerna önskat bättre tillgänglighet till området.Tillbaka till nyhetsarkivet
Kommunalråd Agneta Hägglund inviger den nya tillgängliga stigen. Foto: Karolina Vessby