Sweden  English 
2015-01-16

Upplandsstiftelsens nya styrelse 2015–2018

Sangsvan_Untra_PE_.jpg

Aktuellt 2015-01-16

Vid Upplandsstiftelsens extrastämma den 15 januari beslutades Upplandsstiftelsens nya styrelse för perioden 2015–2018. I samband med stämman höll den nya styrelsen även ett konstituerande styrelsemöte där Anders Hedström (mp) utsågs till styrelsens nya ordförande. Styrelsen i sin helhet ser ut enligt följande:


Ordinarie

Anders Hedström (mp) ordf.
Håkan Collin (s) 1:e vice ordf.
Anders A Aronsson (fp) 2:e vice ordf.

Pia Milton (s)

Erik Pelling (s)

Elisabeth Rosengren (v)

Sofia Spolander (m)

Jan Fredriksson (c)

Rebecca Ijäs (kd)

 

Ersättare

Lars Skytt (s)

Linda Johansson (s)

Anders Pettersson (s)

Georg Olsson (mp)

Björn Engström (v)

Lennart Owenius (m)

Måns Vilhelmsson (m)

Hans Gustavsson (c)

Ingvar Nilfjord (fp)


Se planerade mötestider för 2015 här.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Pär Eriksson