Sweden  English 
2017-06-14

Kungen besökte Upplandsstiftelsen och Björns skärgård

Video-2.MOV

 


I dag hade vi fint besök av hans majestät konungen. Anledningen var att Världsnaturfonden, WWF:s, förtroenderåd hade årsmöte och där är Kungen ordförande. Förtroenderådet fick information av Upplandsstiftelsen om planerna på ett nytt naturreservat i Björns skärgård.

– WWF och vi samarbetar kring reservatsbildningen och WWF bidrar med pengar för att förverkliga reservatet som vi hoppas ska kunna bli klart under hösten, säger Björn-Gunnar Lagström vd för Upplandsstiftelsen. Sällskapet fick nöja sig med titta ut mot området från Fågelsundet, men Kungen fick också besöka Lingnåre kulturreservat i Hållnäs och lära sig mer om hotade arter.

Bilden visar hur Kungen delar ut en plakett som sättas upp på Björn och som kommer att manifestera Upplandsstiftelsen och WWF's samverkan för att freda Björns skärgård.

Se bilder i UNT´s reportage från besöket.

Se TV4:s reportage om besöket.

IMG_3291_kopia.JPG

IMG_3310_kopia.JPG

IMG_3313_kopia.JPG

IMG_3317_kopia.JPGBjörns skärgård
Natura 2000-området Björns skärgård är beläget nordost om Skärplinge vid Upplands nordkust med sex större öar och en mängd småskär och har ett mycket rikt fågeliv. Skärgården ligger på en utbredd platå där djupet sällan överstiger sju meter och ofta är betydligt mindre. Landvegetationen är varierande med hällmarkstallskog och fuktig högörtgranskog och orkidérika strandlundar med ask, lönn och klibbal. De mindre öarna är mycket viktiga för sjöfågelhäckningen. Bland sjöfåglar kan nämnas skräntärna, silvertärna, silltrut, sydlig kärrsnäppa, roskarl, bergand, svärta, skedand, stjärtand och tobisgrissla. I öarnas våtmarker och småvatten finns förekomster av gölgroda och större vattensalamander. Ett principbeslut är taget i Tierps om att skapa ett Naturreservat i Björns skärgård.
Tillbaka till nyhetsarkivet