Sweden  English 
2014-09-18

Nyinvigning av Fageruddsåsens naturreservat

Bank_uppe_pa_asen_20120521d_webben_GA_.jpg

Aktuellt 2014-09-18

VÄLKOMMEN PÅ NYINVIGNING AV FAGERUDDSÅSENS NATURRESERVAT
Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen bjuder tillsammans in till nyinvigning av Fageruddsåsens naturreservat. Vi firar att naturreservatet är iordningställt med ny skyltning och nya friluftsanordningar samt uppmärksammar kommunens och Upplandsstiftelsens övriga samarbeten.


TID 18 september 2014 kl. 14–16.
PLATS Samling vid P för Fageruddsåsens naturreservat, längs Kolarviksvägen kl. 14.00.

Åk Bredsandsvägen ut och förbi Fagerudds konferens och följ sedan skyltning mot Fageruddsåsen

ca 700 m till reservatsparkeringen intill korsningen vid vägen mot Klubbholmen.


Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Gillis Aronsson