Sweden  English 
2015-08-28

Provfiske i Fyrisån

elfiskeFyrisan2014_PS.JPG

Under den gångna veckan har vi genomfört provfiske i Fyrisån i centrala Uppsala, dels i strömmen nedströms Kvarnfallet, den sk Aspforsen, samt i omlöpet i Rosénparken vid Upplandsmuseet.  Genom inventeringen hoppas vi kunna visa att trenden med att antalet fiskar och fiskarter fortsätter att öka till följd av de fiskvandringsvägar som Uppsala kommun anlagt.

Fyrisån är artrik när det gäller fisk! Under åren som provfiske i centrala Uppsala har pågått, har tio olika arter av fisk fångats bara i omlöpet kring Upplandsmuseet. Under onsdagens provfiske fångade vi abborre, mört och id i omlöpet. Nedströms kvarnfallet fångades abborre, mört, löja, stensimpa, ål och en öring!

Det var många förbipasserande som intresserat stannade för att titta på aktiviteten. Även media fanns på plats under onsdagen.

Se 24UNT:s inslag

Se P4 Upplands intervju

Läs mer om vårt vattenvårdsarbete

Foto: Per Stolpe

 Tillbaka till nyhetsarkivet