Sweden  English 
2014-03-26

Arbetet med ny infobyggnad vid Gräsö gård har påbörjats

MarkarbeteGrasoGard_CamillaAndersson.jpg

Aktuellt 2014-03-26

Nu har markarbetet för den nya infobyggnaden vid Gräsö gårds parkering påbörjats. Under byggtiden kommer det därför vara lite stökigt på platsen, vilket vi hoppas att besökare och förbipasserande har överseende med. Mark och byggarbetet ska vara slutfört till mitten av juni 2014. 


Genom projektet kommer en ny byggnad uppföras vid Gräsö gård på Gräsö. Byggnaden kommer inrymma en nyproducerad utställning som på ett lättsamt sätt informerar besökare om öns unika natur- och kulturlandskap. Byggnaden och dess omgivning kommer vara tillgänglighetsanpassad.


Syftet med projektet är att skapa en plats där besökare och boende på Gräsö kan stanna till och finna information om öns natur- och kulturmiljövärden, vad man kan se och uppleva på Gräsö och hur man hittar ut till dessa platser. På detta sätt ökar det lokala rekreationsvärdet samtidigt som det bidrar till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturlandskapets förutsättningar och värden på Gräsö.


Projektet i sin helhet pågår under 2014–2015. Under sommaren 2014 kommer en tillfällig utställning finnas i byggnaden och den riktiga utställningen kommer stå klar senast våren 2015.


Kontaktperson rörande detta projekt är Anett Wass på Upplandsstiftelsen. Projektet sker i samarbete med Gräsö gård och finansieras av projektstöd via Länsstyrelsen i Uppsala län, Gräsöfonden, Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Camilla Andersson