Mer om Gräsön

En levande ö

Gräsön ligger i Östhammars kommun och Uppsala län. Med sitt varierade kulturlandskap och sin skärgård har Gräsön en unik natur med mycket höga naturvärden.  Kulturlandskapet – de öppna delarna av ön – är ett resultat av århundraden med slåtter och bete. Bondens arbete och djurens bete har skapat ett varierat landskap med utrymme för ett stort antal växt- och djurarter.

Gräsön har också mycket höga värden för friluftsliv och naturturism. Här finns öppet hav, oexploaterade stränder och ett myller av öar i en attraktiv skärgård. Vi välkomnar dig att utforska ön! Den är cirka 3 mil lång och en halv mil bred. En gratis bilfärja går från Öregrund till Gräsö. Buss 811 trafikerar sträckan Uppsala-Öregrund och buss 854 Gräsö. Affären är öppen året runt, på sommaren finns vandrarhem, restaurang, camping, badplatser och mycket annat.

Visa hänsyn
Var aktsam om öns natur, byggnader och historiska minnesmärken. Upptäck ön och dess skärgård till fots, på cykel eller i kajak så upplever du än mer. Om du reser runt med bil, se då till att lämna bilen på lämplig plats. Visa hänsyn så möts du av hänsyn!

Du hittar mer information om Gräsö och om Gräsöfonden i vårt informationscentrum vid Gräsö gård och under länkarna nedan.