Om oss

Det här är Gräsöfonden

Vår huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Det gör vi bland annat genom att stödja verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker, och aktiviteter som skapar förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Gräsöfonden är en stiftelse. Den bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Fonden förvaltas av en styrelse med representanter för lokala och regionala intressen. En arbetsgrupp stöttar styrelsen. Gruppens uppgift är att bidra med konstruktiva idéer och genomföra styrelsens beslut.

Verksamhetsdokument hittar du under publikationer och produkter. Där kan du bland annat se vad Gräsöfonden gör och hur fondens pengar används och fördelas. Du kan också bli delaktig genom att ge en gåva.