Funktionärer i Gräsöfonden

Gräsöfondens styrelse 2023-2026

Ordinarie ledamöter

Fabian Sjöberg (Östhammars kommun, M) – ordf.

Anders Kihl (Upplandsstiftelsen, KD) – vice ordf.

Magnus Högström (LRF Börstil-Gräsö) – andre vice ordf.

Roger Jansson (Gräsö Skärgårdsråd)

Niklas Wahlund (Gräsö hembygdsförening)

Lisa Norén (Östhammars kommun, S)

Jenny Lundström (Upplandsstiftelsen, MP)

Ersättare

Henrik Manfredsson (LRF Börstil-Gräsö)

Agnetha Petersson (Gräsö Skärgårdsråd)

Louise Westerberg (Gräsö Turism)

Lars O Holmgren (Östhammars kommun, BOA)

Gunborg Fjellner (Östhammars kommun, V)
Jacob Spangenberg, (Upplandssstiftelsen, C)

Sören Bergqvist (Upplandsstiftelsen, V)