Kontakta Gräsöfonden

Kontakta oss gärna

Telefon
0173-333 13

E-post
grasofonden(a)gmail.com

Besöksadress informationsbyggnad Upptäck Gräsön
Gräsö gård
742 96 Gräsö

Postadress och fakturaadress
Gräsöfonden
c/o Kerstin Söderberg
Österbyn 147
742 97 Gräsö

Organisationsnummer
817301-4336

Plusgiro
619 68 76-4

Swish-nummer
123 149 2198

Hantering av personuppgifter, GDPR
Stiftelsen Gräsöfonden är så klart mån om din integritet. Vi väljer därför att vara öppna med vilka personuppgifter vi hanterar och varför. De personuppgifter vi hanterar gällande våra intressenter är följande:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • I vissa fall fastighetsbeteckning, adress till bostad eller företag
  • På fakturor namnges referensperson

Dessa uppgifter hanterar vi för att säkerställa att kontakten med våra intressenter sker på ett tryggt och säkert sätt samt att möta stiftelsens syfte och ändamål. I syfte att upprätthålla avtal, styrelsearbete, kursverksamhet, gåvor, bidragsansökningar och för framtida uppföljning av verksamheten hanterar vi dessa uppgifter med största säkerhet och delar inte med oss av information till tredje part. Finner vi att personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderar vi dessa ur våra system.

Fram till att arkivering sker kan varje enskild person när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system, kontaktuppgifter ovan. Har du åsikter, synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.