Stiftelsen Gräsöfonden

För Gräsöns natur- och kulturvärden

Webb under ombyggnad

Vi är inte riktigt klara och hoppas på ditt överseende om länkar inte fungerar eller stavfelsnisse ställt till det.

Stiftelsen Gräsöfonden

Vi slår vakt om unika Gräsö

Vi vill bidra till att Gräsöns natur- och kulturvärden uppfattas och uppskattas. Därför stöttar vi verksamhet som bevarar och utvecklar Gräsöns natur- och kulturmiljöer, med byggnader, betesmark, ängar och åkrar.  Vi stöttar också aktiviteter som kan förmedla kunskap om öns många värden.

En styrelse med lokala och regionala representanter fattar besluten i fonden  som egentligen är en stiftelse. Den bildades 1995 av Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun. Sedan dess har fonden fått påfyllning genom generösa gåvor och välkomna projektbidrag. I det löpande arbetet har styrelsen stöd av en arbetsgrupp.

Kulturmarkspris

Tycker Du att någon har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap och förtjänar lite extra uppmuntran? Lämna ditt förslag senast 1 september.