Låna en slåtterbalk

Håll din äng öppen

Gräsöfonden lånar gratis ut en motor-manuell slåtterbalk till dig som vill göra landskapsvårdande insatser på Gräsön. Slåtterbalken är en liten traktor som kan köras bakåt och framåt med hjälp av styrhandtag. Motorn drivs med bensin. Själva knivbalken är 1 meter bred vilket därmed motsvarar klippbredden.

Slåtterbalken finns på Gräsö gård och bokas på telefon 070-297 86 45. Du kan låna den under någon till några dagar.

Foto Kerstin Söderberg