Anders Mats gården

By med anor från 1400-talet

Foto Anett Wass

I Söderboda finner du en by med ålderdomlig prägel och ett småbrutet odlingslandskapet. Byn grundades troligtvis redan i slutet av 1400-talet och låg då på ön Wiggan, som senare har växt ihop med Gräsön pga landhöjningen. Till skillnad från Norrboda så flyttades enbart tre av Söderbodas 17 gårdar ut vid laga skiftet i slutet av 1800-talet vilket gör att byn till stora delar har kvar sin gamla struktur. Söderboda är fortfarande idag den största byn på Gräsön.

I Anders Mats, en av gårdarna i Söderboda finns det sommartid konstutställning. På gården kan du även se betande roslagsfår samt lära dig mer om gårdens historia.

Småbrutet odlingslandskap

Närmast byn är odlingslandskapet småbrutet med klippiga trädfattiga hagar, strandängar och åkrar. Hagarna vid byn har alla gott om berghällar och i de flesta trivs torrängsväxter. Odlingsrösen är konstfullt upplagda på hällarna i eller nära åkrarna. Stengärdsgårdar är även en vanlig syn.

I Söderboda förkom även gruvbrytning. Här bröts järnmalm i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. På Digelskäret, i den östra skärgården, bröts även fältspat av hög kvalitet under senare delen av 1800-talet.

gen (48)

Ta en tur i det fina kulturlandskapet kring Anders Mats. Foto: Anett Wass

Hitta hit

Med bil: Från Öregrund ta färjan över till Gräsön. När du kommer iland på Gräsön följer du vägen åt vänster och fortsätter norrut till Söderboda, drygt 13 km.

Med buss: Från färjeläget på Gräsön kan du ta buss 854.  OBS! Turen måste förbeställas. Läs mer på UL.

Visa Söderboda by på en större karta.

Fakta Anders Mats

Markägare: Privat

Förvaltare: Privat i samverkan med Upplandsstiftelsen

Skyddsform: Ingen

Service: Informationsskyltar, parkering och toalett finns vid gården.

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänglighetsanpassat i sin helhet. Det går att ta sig hela vägen fram till gården med bil, där parkering och gångar kring gården är grusade.

6e2879fdf83487d6c83c067d92dd758d_9c9051a417fc488b5c95ba9533266593

Smedjan vid AndersMats i Söderboda. Foto: Anett Wass