Klockarboda by

Med rik kulturgynnad flora

Foto Anett Wass

Klockarboda ligger mitt på Gräsöns västra sida med vidsträckt utsikt över Öregrundsgrepen. Byn är gammal och finns med i handlingar från 1500-talet. Öster om byn ligger det lilla naturreservatet Idekvistmyren med öns enda bestånd av idegran. Här går det även att finna lämningar efter många kolmilor från äldre tider.

I Klockarboda lever ännu ett litet skärgårdsjordbruk med många tullade askar, ängar och hagmarker. Väster om vägen ned mot vattnet ligger en öppen hage med omväxlande hällar, torräng och fuktiga stråk. Här växer en rik flora med arter som rosettjugfrulin, ängsstarr och darrgräs.

gen (52)

Vid Storsand finns det lite information om platsens historia och en toalett. Foto: Anett Wass

Hitta hit

Med bil: Från Öregrund ta färjan över till Gräsön. När du kommer iland på Gräsön följer du vägen åt vänster och fortsätter norrut drygt 7 km.

Med buss: Från färjeläget på Gräsön kan du ta buss 854 till klockarboda.

OBS! Turen måste förbeställas. Läs mer på UL.

Visa Storsand på en större karta.

Fakta Klockarboda

Markägare: Privata

Förvaltare: Privata

Skyddsform: Ingen

Service: Ingen

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänglighetsanpassat