Gräsö kyrka

En vacker träkyrka

Foto Anett Wass

Gräsö kyrka är en praktfull byggnad i trä med en separat klockstapel som i stora drag ser ut som den kyrka som stod klar år 1697. Interiört blev kyrkan mycket skadad vid rysshärjningarna år 1719 men har därefter restaurerats ett flertal gånger under årens lopp.

Den stadiga kyrkogårdsmuren byggdes med sockenbornas gemensamma krafter upp under senare delen av 1700-talet. Muren behövdes då för att hålla hundar och kreatur borta från gravarna. Klockstapeln som står lite öster om kyrkan uppfördes 1740 och kläddes in med brädor år 1906.

Ta en fika vid rastbordet som finns i anslutning till Naturens tempel.

Läs mer om Gräsö kyrkas historia under Historia i menyn till vänster.

gen (61)

Foto: Anett Wass

Hitta hit

Med bil: Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö. När du kommer iland på Gräsö ser du kyrkan på höger sida vägen.

Visa Gräsö kyrka på en större karta.

Fakta Gräsö kyrka

Markägare: Svenska kyrkan

Förvaltare: Svenska kyrkan

Skyddsform: Ingen

Service: Toalett finns i anslutning till färjeläget. Parkering finns vid kyrkan och färjeläget. Rastbord och information finns på kyrkogården.

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är är tillgänglighetsanpassat vad gäller parkering, gångar på kyrkogården och ingång till kyrkan (ramp). Rastbordet står på en gräsyta i anslutning till naturens tempel på kyrkogården.

ba5d46998a1046d64f5b2ba003eee84e_a66cfe63d5f8b2392da4a427d2e6030f

Foto: Anett Wass