Västerbystigen

Lättgången vandringsstig

Foto Anett Wass

I anslutning till Gräsöbadens camping finner du Västerbystigen som tar dig med på en vandring i Gräsöns vackra kulturlandskap. Västerbyns marker har bevarat många av sina ålderdomliga drag med åkerholmar och små åkerlappar som genomkorsas av diken. Här syns tydligt hur landskapet i århundraden formats av skärgårdsbefolkningens jordbrukande. Markerna är rika på många olika sorters växter och djur.

Stigen går genom allt från skog till öppna betesmarker och är ca 1,5 km lång. Terrängen är något kuperad men lättgången och längs vägen passerar du flertalet klyvstättor som tar dig över betesmarkernas stängsel. Du kan gå i lågskor, men stigen lämpar sig inte för barnvagn eller rullstol. Längs stigen finns det även flera rastbänkar där du kan njuta av omgivningen eller den medhavda fikakorgen.

gen (54)

När du går längs västerbystigen passerar du både genom öppet kulturlandskap och skog. Längs vägen finns några rastbänkar att vila på. Foto: Anett Wass

Hitta hit

Med bil eller cykel:Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö. När du kommer iland på Gräsö följer du vägen åt vänster och fortsätter norrut ca 1 km där du svänger vänster mot Gräsöbadens camping. Efter ca 100 meter finner du en mindre parkering på vänster sida och stigens entré på höger sida vägen.

Med buss:Från färjeläget på Gräsö kan du ta buss 854 till Gräsöbaden vägskäl. Stigens entré finner du ca 100 meter in på vägen mot Gräsöbaden.

OBS! Turen måste förbeställas. Läs mer på UL.

Fakta om Västerbystigen

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Skyddsform: Ingen

Service: Parkering finns i anslutning till entrén längs med vägen till Gräsöbaden samt vid campingen. Information och rastbänkar finns längs med stigen.

Övrigt: Delar av stigen passerar genom hagar med betande djur. Djuren är snälla men vänligen respektera djuren genom att uppträda lugnt och ha din hund kopplad. Stäng de grindar du passerar.

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänglighetsanpassat