Sweden  English 
2018-09-27

Firande av det marina naturreservatet Björns skärgårdTierps kommun har ett nytt naturreservat, Björns skärgård. Det är över 2000 ha stort och har unika värden! Till helgen firar vi bildandet av det marina naturreservatet Björns skärgård. 

På fredagen sker en invigning tillsammans med alla de parter och markägare som arbetat för att naturreservatet skulle kunna komma till. Landshövding Göran Enander, regionrådet Börje Wennberg och kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson inviger tillsammans Björns skärgård.

På lördagen bjuds allmänheten in för att ta del av firandet av Björns skärgård. Dagen börjar med att Jonas Nyberg från Tierps kommun och Anders Hedström, ordförande i Upplandsstiftelsen hälsar välkomna och berättar om bildandet av reservatet. Efter kaffe och tårta finns möjlighet att följa med på guidad tur då vi berättar mer om naturen i området. Vi kommer också att ha barnaktiviteter och möjlighet att titta på fåglar i tubkikare.

Program för lördagens firande.

Kontaktperson: elisabet.odhult@upplandsstiftelsen.se

Arrangörer: Upplandsstiftelsen och Tierps kommun

Invigningen är del av den nationella satsningen på lokala naturvårdsprojekt, LONA.

Mer om invigningen och bildandet av naturreservatet
På fredag den 28 september inviger vi det marina naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun. Området är ca 2500 ha stort och har unika naturoch kulturvärden. Bildandet av naturreservat innebär att området värnas för framtiden och görs mer tillgängligt för besökare med information, stigar, rastplatser och möjlighet att hyraaktarbostaden.

Naturreservatet Björns skärgård ligger vid Fågelsundet längst ut på Hållnäshalvön. Det består av ett skärgårdsområde med sex större öar och en mängd småskär. Det finns gott om grunda havsmiljöer som är viktiga för bland annat fisk och sjöfågel. I naturreservatet ingår flera öar, exempelvis Björn, Fågeln, Västerskian, Källen och Långören. På ön Björn finns en fyrvaktarbostad som just nu rustas för att kunna hyras ut till allmänheten.

Arbetet med att bilda naturreservatet har drivits av Upplandsstiftelsen och involverat många parter: föreningar i Fågelsundet och länet, Bergvik skog, Fortifikationsverket, BillerudKorsnäs, Fastighetsverket, Tierps kommun och Länsstyrelsen. En viktig samverkanspart under arbetet har varit Världsnaturfonden WWF. Björns skärgård är utpekad som en svensk pärla i WWFs nationella arbete för att uppmärksamma värdefulla naturområden.

I juni 2018 fattade Tierps kommun beslut om att bilda naturreservatet Björns skärgård, vilket vi nu vill fira med en invigning! Invigningen äger rum fredagen den 28 september då landshövding Göran Enander, regionrådet Börje Wennberg och kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson inviger naturreservatet. Under lördagen den 29 september bjuds allmänheten in till guidningar, information om naturreservatet och barnaktivitet. Vi bjuder på fika med tårta.Tillbaka till nyhetsarkivet