Sweden  English 
2022-12-15

Naturvårdspristagarna värnar betet

hagmark_foto_MariaHoflin.jpg

Betande djur är A och O för öppna marker med hög biologisk mångfald. Därför går Upplandsstiftelsen naturvårdspris i år till Stängslingsgruppen i Rovdjursföreningen och djurägarna Elin Finnström och Johan Österlund. Tillsammans ser de till att hagarna betas i Huddunge.

 En av de viktigaste åtgärderna för mer biologisk mångfald är att ha djur som betar. Därför delar Upplandsstiftelsen i år ut sitt Naturvårdspris till Stängslingsgruppen inom Svenska Rovdjursföreningen i Uppsala län samt djurägarna Elin Finnström och Johan Österlund i Huddungeby. Tillsammans får de dela på priset som är 15 000 kronor för sitt arbete med att hålla djur betandes i hagen, och rovdjuren utanför. Grattis!

Motiveringen lyder: För ett proaktivt och praktiskt arbete med rovdjursavisande stängsel som en långsiktig strategi till gagn för en betesbaserad djurhållning i ett rovdjursrevir. 

Priset delas ut av Upplandsstiftelsens styrelse.Tillbaka till nyhetsarkivet