Sweden  English 
2023-06-12

Skärpt eldningsförbud i Uppsala län

828057f92fdb0fee1d48822e6970a054.jpeg

Från måndag 12 juni 2023 och tillsvidare är det skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län på grund av att det är torrt och risk för skogsbränder.

Det betyder att du inte får elda eller grilla i skog och mark med fasta bränslen (ved, kol, briketter, pinnar etc.) Förbudet gäller även vid iordningställda grillplatser. Släck fimpar med vatten och släng aldrig fimpar i naturen.

Förbudet gäller inte utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska (t.ex. spritkök) under förutsättning att dessa är placerade så det inte finns någon risk för brandspridning. Det är alltid du som är ansvarig.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

The County Administrative Board has decided, in consultation with the fire departments, to intensify the fire ban in the county of Uppsala from 2 pm on June 12th 2023, valid until further notice.Tillbaka till nyhetsarkivet