Sweden  English 
2016-07-05

Locka fjärilar till din trädgård

mindre_pafagelspinnare_MA.jpg

 


Blommande ängar med en mångfald av insekter är för många starkt förknippade med den svenska sommaren. Men faktum är att de blomsterrika ängarna idag är väldigt ovanliga i vårt land och de insekter och fåglar som är beroende av denna miljö blir allt färre.

Vi på Upplandsstiftelsen sköter några mindre ängsmarksområden i länet, bland annat i Lingnåre kulturreservat där vi för några dagar sedan träffade på den mindre påfågelspinnare på en av slåtterängarna. Vi försöker även uppmuntra fler att sköte en bit slåtteräng genom att gratis utlåning av motormanuella slåtterbalkar.

Kanske även du vill göra en insats för mångfalden? Du kan göra mycket i din trädgård för att skapa välbesökta ”fjärilsrestauranger” vilket också ger dig en närmare naturupplevelse samt en bättre skörd av frukt och bär.

Läs mer om vad du kan göra för att skapa en fjärilsrik miljö i din närhet

Läs om var du kan hyra en slåtterbalkTillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Mindre påfågelspinnare. Martin Amcoff