Sweden  English 
2016-02-03

Nominera till naturvårdspriset 2016

Naturvardspris_UL_2013.jpg

Vem förtjänar Upplandsstiftelsens naturvårdspris?

Vem är värd Upplandsstiftelsens naturvårdspris?
Känner du någon eller några som du tycker gjort stora insatser för naturvården i länet?
Nominera dem!

Priset tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gjort betydande insatser för den uppländska naturen.

Prissumman, som utgör 15 000 kr, kan delas av högst två pristagare.

Senast på måndag den 29/2 2016 kan du lämna en nominering på vår hemsida.
Här nominerar du till naturvårdspriset.

Utdrag ur stadgarna för priset:
De insatser som belönas med naturvårdspriset kan avse:
• iakttagelser och dokumentation som ökar kunskaperna om den uppländska naturen
• omsorgsfull skötsel av någon värdefull del av naturen i länet
• engagerad opinionsbildning i syfte att skydda och bevara den uppländska naturen
• omfattande ideellt föreningsarbete inom naturvårdsområdet
• andra betydande gärningar inom naturvårdsområdet i länet

Bilden föreställer Ulrik Löthberg som får sitt Naturvårdspris 2013 av Upplandsstiftelsens styrelse för sitt arbete för att värna Upplands fåglar.Tillbaka till nyhetsarkivet