Sweden  English 
2017-09-03

Övernatta i ytterskärgården

Bjorn_6_FH.JPG

  


Upplandsstiftelen har förvärvat ön Björn med fyrvaktarbostad och några bodar som ett led i arbetet med att bilda ett naturreservat i Björns skärgård. Tanken är att hela fyrvaktarbostaden på sikt ska renoveras och kunna utnyttjas för övernattning.

Under sommaren 2017 har östra våningens 2 rum och kök städats ur, gamla plastmattor har tagits bort trägolv har slipats och oljats. Nya sängar med täcken och kuddar har tagits dit och enkel köksutrustning har införskaffats. Östra våningen kan utnyttjas för övernattning från september 2017.

På Björn finns vid hamnen rastplats med eldstad, vedförråd och dass. En stig till västra delen av ön har märkts upp. Röjningar av sly och igenväxta strandängar påbörjas under hösten.

Läs mer om att hyra fyrvaktarbostade

1._tragolv_skuras_Bjorn_MA.jpg

Plastmattan har tagits bort. Stiftelsens tillsynsman Johan Eriksson slipar, skurar och oljar trägolvet

 2._utsikt_fran_fyrvaktarbostaden_MA.jpg

Utsikt från fyrvaktarbostaden

 3._Fyrvaktarbostaden_Bjorn_2016_MA.jpg

Fyren och fyrvaktarbostaden

 Infotavla_montera_MA.jpg

Stiftelsens tillsynsman Johan Eriksson monterar en informationstavla på västra Björn dit en stig leder.

 Tillbaka till nyhetsarkivet