Sweden  English 
2014-04-14

Första aspen fångad ovanför islandsfallet

Asp_islandsfallet_ER_.jpg

 


Aktuellt 2014-04-14

För första gången har en asp fångats ovanför Islandsfallet inne i centrala Uppsala. Man vet att aspen tar sig upp, via fisktrappan till Kvarnfallet för att leka. Men aspen är svårfångad. Idag simmade dock den här 5-kilosfisken rakt in i ryssjan.


Asptrappan vid Islandsfallet byggdes 2008 för att fisken skulle kunna ta sig förbi det vandringshinder som fallet utgör. Innan dess hade aspen varit utrotad i Fyrisån sedan mitten av 1800-talet. Den asp som fångades idag vägdes, mättes och märktes med ett chipp. Med hjälp av data från chippet kan man kartlägga fiskarnas rörelsemönster, var de leker och hur de utnyttjar de nya vandringsvägarna.


Tack vare asptrappan kan invånarna i Uppsala få se Upplands landskapsfisk leka, mitt inne i staden. Asparna brukar leka runt sista veckan i april.


2014-04-15

Läs UNT:s artikel om asparna i Fyrisån.
Tillbaka till nyhetsarkivet
Johan Persson och Tomas Loreth släpper tillbaka aspen som just blivit vägd, mätt och märkt. Foto: Emelie Runfeldt