Sweden  English 
2017-08-07

Ny bok: Leka och lära språk ute

framsida.jpg

 


Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med barns språkutveckling och målen i Lpfö 98/10. Denna bok visar vad och hur vi kan göra för att skapa situationer där barnen aktivt använder språket i samspel med andra barn och vuxna.

Vi arbetar med språket på ett medvetet sätt genom att:

  • upptäcka språkets minsta beståndsdelar, leka med ljud, rim och ramsor
  • träna begrepp och utvidga ordförråd
  • använda sagor, berättelser och drama för att bearbeta upplevelser i barngruppen, eller för att väcka nya tankar
  • skapa äventyr i skogen med språket i fokus
  • följa och ge instruktioner, berätta och beskriva
  • närma sig bokstäver och läsandets värld
  • utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Detta sker i lekens form så att rörelse, samarbete, kunskap och känsla för naturen kommer in som naturliga moment.

Boken är skriven av fyra utomhuspedagoger med många års erfarenhet av barn ute på sina naturskolor. Den vänder sig främst till förskolan, men aktiviteterna passar också bra för förskoleklass, särskola och nyanlända.

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Evis Engman, Anna-Karin Axellie

Utgiven 2017

Antal sidor 164

Pris 220:- inkl moms och porto, beställ från oss.Tillbaka till nyhetsarkivet