Sweden  English 
2016-12-02

Nu kan vi jobba ännu mer med folkhälsa i naturen!

Friluftsliv_for_alla_EvaArnemo.jpg

Vi har slutit ett samarbetsavtal med länsstyrelsen för att förverkliga en del av regeringens friluftspolitik i Uppsala län. Vi utökar vårt landstingsfinansierade projekt där vi arbetar för att alla ska ges möjlighet att komma ut i naturen, med särskild inriktning mot personer med funktionsnedsättning. 

I december 2012 beslutade regeringen om tio mål för friluftspolitiken. Det första målet är ”Tillgänglig natur för alla”, vilket innebär alla ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Upplandsstiftelsen kommer att arbeta tillsammans med målgruppen för att utveckla aktiviteter utomhus. Vi ska också utveckla Nätverket samverkan för tillgänglig natur och ta fram mer anpassad information om besöksmål i naturen för personer med funktionsnedsättning. Projektet pågår från 2016 till och med 2018. 

”Jag har under hösten tillsammans med några grupper i Uppsala provat olika aktiviteter utomhus. Nästa år kommer vi utöka och prova i fler kommuner, säger Eva Arnemo, projektledare på Upplandsstiftelsen”.

Läs mer om projekt FINATillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Eva Arnemo