Sweden  English 
2014-05-20

Ny vd och organisation för Upplandsstiftelsen

B_G_Lagstrom_PE.jpgAktuellt 2014-05-20

Från och med idag, den 20 maj, har Upplandsstiftelsen en ny vd och organisation.

Upplandsstiftelsens vd fram till idag, Jan Lundqvist, går i pension till sommaren. ”Stiftelsens styrelse har beslutat att utse Björn-Gunnar Lagström till ny vd”, säger Upplandsstiftelsens ordförande Christian Sonnenstein.

 

Efter 11 års arbete som stiftelsens vd går Jan Lundqvist i pension. Jan har varit särskilt engagerad i översynen av stiftelsens anläggningar. ”Vi har sett över våra anläggningar, t ex så har delar av på Härjarö sålts samtidigt som vi har rustat Rullsand med syftet att utveckla verksamheten samtidigt som vi minskar driftskostnaden. Rullsand är en mycket attraktivt friluftsanläggning med över 300 000 besökare under 2013. Stiftelsen har under perioden också ökat satsningen på naturskoleverksamhet i länets kommuner. Glädjande kan vi se hur naturskolorna har utvecklats i samtliga länets kommuner” berättar Christian Sonnenstein.

 

Vår nye vd Björn-Gunnar Lagström är naturvetare och har arbetat som naturvårdschef i stiftelsen under många år. Vi tycker det är logiskt att han tar över vd rollen. Arbetet startar den 20 maj i samband med Upplandsstiftelsens styrelsemöte.

 

Övriga organisationsförändringar är att Karolina Vessby blir chef för friluftslivsarbetet och Frida Hermansson blir ny naturvårdschef.

 Tillbaka till nyhetsarkivet
Ny vd för Upplandsstiftelsen, Björn-Gunnar Lagström. Foto: Pär Eriksson