Sweden  English 
2014-02-11

Vi söker en ekonom med personalredovisning

US_kontor_sommar_2010.jpg

Aktuellt 2014-02-11

Upplandsstiftelsen söker en ambitiös medarbetare till vår administration. Arbetet berör i huvudsak
ekonomi- och personalredovisning.


Om Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen bildades 1972 för att ”underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv” samt ”verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen”. Stiftelsens huvudmän är Landstinget och kommunerna i Uppsala län. Vi äger och förvaltar ca 40 naturområden i länet och vi bedriver en mängd projekt, både för att utveckla naturvården och för att främja friluftslivet.

Arbetsuppgifter

Upplandsstiftelsen erbjuder en tjänst där du får möjligheter att förkovra dig inom en verksamhet som hela tiden utvecklas. Vi är en relativt liten organisation med snabba beslutsvägar och nära till konkreta utföranden. Du kommer att få ta ett stort ansvar för budget- och prognosarbete och finansiell uppföljning. Vidare kommer du att ansvara för boksluts- och årsredovisningsarbetet samt att säkerställa interna kontroller och processer. Diverse analyser och utredningar ingår också i dina arbetsuppgifter. Vidare kommer du att administrera förekommande personalärenden. Erfarenheter av arbete i Excel och Agresso är närmast nödvändiga.

 

Kvalifikationer

Du ska vara ekonom, gärna med företagsinriktning och ha minst fem års erfarenhet från kvalificerat arbete med uppföljning, redovisning och bokslut. Vi vill också att du har erfarenheter från personaladministration. Hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom ekonomi- och personalområdet och stödja vd samt projektledarna inom stiftelsens olika aktiviteter. Erfarenheter av projektverksamhet är önskvärt.

Arbetet kräver att du är analytisk, noggrann och ha förmåga att kommunicera dina uppgifter. Det är viktigt för oss att uppsatta deadlines kan hållas. Är du social, utåtriktad och ha förmåga att tänka nytt och kreativt kommer du att trivas hos oss. Vi är en organisation med omfattande både intern och extern kommunikation och vi får alla vara beredda att i många olika sammanhang hjälpas åt.

 

Villkor

Tillsvidareanställning.

6 mån provtjänstgöring kommer att tillämpas. 

 

För mera information

Vill du veta mer om tjänsten eller stiftelsens verksamhet är du välkommen att kontakta vd Jan Lundqvist, tel. 070-611 62 68 eller naturvårdschef Björn-Gunnar Lagström, tel. 018-611 62 76 eller 070-586 83 42.

 

Ansökan
Du är välkommen med din ansökan till:

Upplandsstiftelsen,

Box 26074, 750 26 Uppsala

alternativt,

info@upplandsstiftelsen.se

 

Din ansökan önskar vi senast 24 mars!Mer information om tjänsten


Funktionens benämning

Ekonom med personalredovisning

 

Placering och tid

Tjänsten är underställd vd.

Funktionens arbetstid: Fördelning 50 % ekonomi, 25 % personalfrågor och 25 % övrig verksamhet inom kansliet.

 

Arbetsuppgifter

Ekonomi och redovisning

• Budget och flerårsplan

Delta i utformning av budget och flerårsplaner enligt styrelsens och vd:s direktiv.

 

• Löpande bokföring

Ansvarig för kund- och leverantörsfakturor, hantering av inscannade fakturor, efterkontroll, felsökning m m. Registrering av löpande bokföring samt månadsbokslut. Hantera moms- och skattedeklarationer. Vara ett stöd för stiftelsens personal i den löpande verksamheten bl a projektredovisningar. Medverka i stiftelsens bankärenden. I övrigt hantera förekommande ekonomifrågor och systematiskt rapportera till vd.

 

Administrera ekonomihandlingar samt övriga handlingar.

 

Biträda vd i kommunikationen med arbetsutskott, styrelse etc. Upprätta protokoll från styrelsemöten.

 

• Bokslut

Ansvara för upprättande av stiftelsens bokslut. Arbetet utförs i Agresso, Excel m m.

 

Personalredovisning

Personalfunktionen har till uppgift att stödja och bistå vd samt verksamheterna i alla personalfrågor såsom rekrytering, personalplanering, rehabilitering, löneadministration och vikarieförmedling samt i arbete med övergripande och strategiska personalfrågor. Administrera och organisera arbetet.

 

Övrigt

Biträda vd i kommunikationen med styrelsen samt organisera kansliet. Det innebär bl a att delta i iordningställandet av handlingar till AU och styrelsemöten, särskilt beaktande ekonomi- och personalfrågor. Arbetet innebär också att delta i arbetet med att utveckla rutiner för administration och arkivering. I övrigt delta i kansliarbetet enligt vd:s direktiv. Tillbaka till nyhetsarkivet
Upplandsstiftelsens kansli. Foto: Jan Lundqvist