Sweden  English 
2014-09-19

Naturskyddsföreningen överlämnar fastigheten Idön till Upplandsstiftelsen

Aspskar_JL_2012.jpg

Aktuellt 2014-09-19

Upplandsstiftelsen har tagit emot fastigheten Idön som gåva av Naturskyddsföreningen.
Nu är allt klart med fastighetsbildningen. Den 19 september sker ett formellt överlämnande

på plats då representanter från Naturskyddsföreningen, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen

och Östhammars kommun finns på plats.


Betydande del av fastigheten är naturreservat, omfattande ett 105 ha stort
landområde på sydligaste delen av Gräsön. I reservatet ingår också 70 ha
vatten. Stora delar av reservatet är ett småskaligt kulturlandskap med betade
hagar, skogsbeten, strandängar, hamlade askar om små åkrar. Norra delarna
täcks av äldre barrskogar och hällmarker. Under de senaste åren har
Länsstyrelsen genomfört betydande insatser i området genom restaurering av
betesmarker, anläggning av stigar och uppsättning av informationstavlor.


En viktig del i reservatet är Äspskärs brygga, utposten mot öarna i Gräsö södra
skärgård, kring vilket det just nu pågår ett arbete för att utveckla och förbättra
Äspskärs brygga, parkeringsplatser mm.


Naturreservatet Idön kommer att skötas som tidigare även efter överlämnandet
till Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen blir markägare och reservatet
förvaltas av staten genom Länsstyrelsen.


Läs mer om naturreservatet Idön.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Jan Lundqvist