Sweden  English 
20171201

Åtgärder för gamla och grova träd i KalmarnäsI Kalmarnäs naturreservat arbetar vi för att gynnar gamla, grova träd genom att ringbarka eller avverka yngre träd som vuxit upp precis intill de gamla. De gamla träden har höga naturvärden och syftet med frihuggningen är att förhindra att de äldre träden dör i förtid p.g.a. konkurrens med de yngre. De gammelträd som frihuggs  är främst ek, tall och lind.

I Kalmarnäs vidtar vi också åtgärder för att försöka rädda den hotade ängsskäran som växer i ett litet  bestånd i naturreservatet. Förr hade den sin huvudsakliga förekomst i slåtterängar, men idag när de flesta slåttermarker har försvunnit uppträder den främst i brynmiljöer. Arter är hävdberoende, men är samtidigt känslig för ett hårt betestryck. På Kalmarnäs har stiftelsen därför stängt ute betesdjuren från en liten brynzon där ängsskäran växer.


20070722c_Angsskara_Klastorp_800px.jpgTillbaka till nyhetsarkivet