Sweden  English 
2018-09-12

Räddningsprojekt för gamla träd vid Vällen

IMG_9638.jpg

Här ses Linda Johanesson, som kartlagt gamla träd för Upplandsstiftelsens räkning, tillsammans med Mats Jacobsson på Hargs godsförvaltning, vid en av alla 100-tals gammelekar som finns vid sjön Vällen.


Arbetet med att rädda gamla värdefulla träd fortsättter i landskapet runt sjön Välen i östra Uppland. Upplandsstiftelsen har under flera år registrerat gamla träd i området för att sedan ta fram en åtgärdsplan för hur de ska bevaras.

– Många ånga träd mår dåligt då de idag står inväxta i täta bestånd av gran eller annan vegetation, säger Pär Eriksson som leder arbetet på Upplandsstiftelsen. Vi började med att frihugga sådana träd förra året, dels på vår egen mark som stiftelsen förvaltar i naturreservaten Pansarudden och Svanhusskogen. Men vi har också ett bra samarbete med Hargs godförvaltning, som äger mycket mark kring sjön Vällen. Förra året röjde vi fram drygt 100 gamla träd, oftast rör det sig om ekar, säger Pär Eriksson, som hoppas på att lika mpånga träd blir friställda i år.
– Vi kommer även att kontakta skogsbolaget Korsnäs som ockå är en stor markägare här. Vi är mycket glada för det intresse som finns för att rädda de gamla träden som är helt avgörande för att bevara den rika mångfald av växter och djur som finns i dessa trakter runt Vällen.
Arbetet har också fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsens medel för värdefulla träd, något som har stor betydelse för att verkligen komma till skott med åtgärderna då situationen för många träd är akut, säger Pär Eriksson.
Tillbaka till nyhetsarkivet