Sweden  English 
2017-02-20

Gamla ekar får nytt liv

FrihuggningEkarLanna2017_PE.jpg

 


Just nu genomför vi frihuggning av gamla ekar i Länna-Almungetrakten via projekt Länna eklandskap. Arbetet sker i samverkan med markägaren Holmen skog och med hjälp av pengar från Åtgärdsprogram för värdefulla träd hos Länsstyrelsen.

Läs mer om ELP LännaTillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Pär Eriksson