Sweden  English 
2020-02-14

Sök ekonomiskt stöd för utomhuspedagogikArbetar du med utomhuspedagogik? Behöver du en mindre summa för att kunna göra det du vill? Då kan du söka pengar hos oss

Under 2020 ges stöd för utomhuspedagogisk verksamhet i skola och föreningsliv.

Enligt preliminär budget för 2020 finns 20 000 kr för ekonomiskt stöd. Medlen delas vanligen ut som mindre summor spridda på en flera projekt. 

Vi prioriterar enklare material som gör det möjligt för skolor och förskolor att ha undervisning ute.

Åtgärder som inte kan få stöd

  • Större investeringar i anläggningar.
  • Kommersiell verksamhet.
  • Tävlingsinriktade aktiviteter.
  • Åtgärder utanför Uppsala län.
  • Löner eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst

 

Din ansökan ska ha kommit in senast 15 mars 2020

Här finns ansökningsblankett
Tillbaka till nyhetsarkivet