Sweden  English 
2014-10-20

Öringen leker i Tämnarån

2017-10-06 - Öringen leker i Tämnarån - ctl00_cph1_mainimg

Aktuellt 2014-10-20

I Tämnaråns nedre del vid Karlholm har Tierps kommun byggt ett så kallat omlöp runt dämmet i Storågrenen vilket möjliggör för fisken att passera fritt. I samarbete med Tierps kommun har Upplandsstiftelsen provfiskat omlöpet vid två tillfällen under hösten för att kontrollera om det fungerar och för vilka fiskarter.

"Under första provfisket i augusti fångade vi sju olika fiskarter”, säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen. Förutom abborre, gädda och mört fångades även för allmänheten lite ovanligare arter som id, sutare, gers och stensimpa. ”Fångsten av tre öringyngel, som kläckts våren 2014, visar att öringen leker i Tämnarån och att även små yngel trivs bland omlöpets stenar” säger Tomas Remén Loreth på Upplandsstiftelsen. ”Vi är jätteglada att omlöpet fungerar och att vi fångar öringyngel är verkligen en fantastisk bonus” avslutar Taija Lindfors, kommunekolog på Tierps kommun.

Tierps kommun har finansierat arbetet genom Havsmiljöanslaget, fiskevårdsmedel samt EU-medel från Fiskeområde Södra Bottenhavet. Projektet har pågått under åren 2010-2013.


Läs hela pressmeddelandet här
Tillbaka till nyhetsarkivet
Öringyngel. Foto: Johan Persson