Din väg: 

Folkhälsa i natur för alla, FiNA

En grupp vandrare. Några av dem sitter i rullstol. Alla är glada.

Natur för hälsa i alla åldrar

Från utedagar med Öppna förskolan, till naturupplevelser tillsammans med seniorer runt om i länet. Vår verksamhet för att främja folkhälsa sträcker sig från de yngsta barnen, till de äldsta äldre - och alla däremellan. Med projekt tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att göra det möjligt för fler att må bra i naturen!

Läs mer om vårt arbete här nedan.


fina_domherre.jpg
Kontaktpersoner

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21

Samarbetsparter

Region Uppsala, Länsstyrelsen, kommunerna i Uppsala län, Biotopia, Funktionsrätt Uppsala län

Upplands idrottsförbund, Friluftsfrämjandet Uppsala, Skogstur, MagMa Miljö och tillgänglighet, Utemaningen


Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_positiv.png

LONA_logo.JPG