Din väg: 

Folkhälsa i natur för alla, FiNA

En grupp vandrare. Några av dem sitter i rullstol. Alla är glada.

Vi mår bra av att vara i naturen 
- men är den verkligen tillgänglig för alla? 

Vi har länge arbetat med naturvård, vandringsleder och att underlätta för friluftsliv med naturinformation. Men det gör tyvärr inte naturen tillgänglig för alla. Nu arbetar vi aktivt för att göra naturen tillgänglig för fler. fina_domherre.jpg
Kontaktpersoner

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21

Samverkansparter

Region Uppsala, Länsstyrelsen, kommunerna i Uppsala län, Biotopia, Funktionsrätt Uppsala län

Upplands idrottsförbund, Friluftsfrämjandet Uppsala, Skogstur, MagMa Miljö och tillgänglighet, Utemaningen


Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_positiv.png

Skogssallskapet_logga.png

LONA_logo.JPG