Sweden  English 
20181128

Arbetet med Ånge våtmark klart

Ange_vatmark_besiktn_20181126.jpg

Arbetet med att anlägga Ånge våtmark är nu klart. Våtmarken är belägen i Fyrisåns dalgång, 3 km söder om Lena kyrka. Området blir 2,5 ha med 4 öar för häckande fåglar. 

Bilden ovan. Besiktning av våtmarken 20181126. Sören Eriksson, Hushållningssällskapet, Alf Lundin, markägare och Marie Johanssonprovkör pumpen som används för att fylla upp våtmarken när det inte sker naturligt genom högvatten i Fyrisån eller nederbörd.

Bilden nedan. Våtmarken halvfärdig sommaren 2018. Redan innan våtmarken var färdig häckade flera par grågås, kanadagås och tofsvipa. Här rastade också ovanlig våtmarksfåglar som årta, dvärgmåsbrushane och mindre strandpipare.

Våtmarken har anlagts av Upplandsstiftelsen i samverkan med markägaren Alf Lundin och med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet.

ange_vatmark_sommar_2018.jpg

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpgTillbaka till nyhetsarkivet