Upplandsstiftelsens Styrelse och Stämma

Styrelsen_2018.jpg
Upplandsstiftelsens styrelse 2019–2022

Styrelse 2019-2022

Ordinarie
Jenny Lundström (MP) ordf.
Jacob Spangenberg (C) 1:e vice ordf.
Sören Bergqvist (V) 2:e vice ordf.
Susanne Mastonstråle (M)
Anders Kihl (KD)
Håkan Marklund (L)
Pia Milton (S)
Thomas Eriksson (S) from dec 2021
Zinaida Belonoshko (SD)

Ersättare
Björn Holm (M)
Kerstin Troedsson (C)
Magnus Nyström (KD) from maj 2020 
Alfred Mujabere (L)
Joel Lindh (MP)
Linda Johansson (S)
Jonas Nyberg (S) from dec 2021
Christer Olsson (SD)
Elisabeth Rosengren (V)

Arbetsutskott
Jenny Lundström (MP) ordf.
Jacob Spangenberg (C) 1:e vice ordf.
Sören Bergqvist (V) 2:e vice ordf.

Stämma 

Emelie Orring (M), Region Uppsala, ordf.
Eva Edwardsson (L), Uppsala kn
Jan Fredriksson (C), Enköpings kn
Sven Lokander (M), Tierps kn
Marie Larsson (S), Älvkarleby kn
Per Widén (C) Håbo kn
Peter Evansson (S), Knivsta kn
Marie Wilén (C), Heby kn
Jacob Spangenberg (C), Östhammar kn

Revisorer
Knut Rexhed
Cecilia Fors