Upplandsstiftelsens Styrelse och Stämma

US_styrelse_20230323_2.jpg
Upplandsstiftelsens styrelse 2023–2026 på plats i naturen.

Styrelse 2023-2026

Ordinarie

Anders Kihl (KD) ordf
Jacob Spangenberg (C), 1:e vice ordf
Jenny Lundström (MP), 2:e vice ordförande
Susanne Mastonstråle (M)
Håkan Marklund (L)
Pia Milton (S)
Clara Rydström (S)
Sören Bergqvist (V)
Veronica Mattsson (SD)

Stämma 2019-2022

Emelie Orring (M), Region Uppsala, ordf.
Eva Edwardsson (L), Uppsala kn
Jan Fredriksson (C), Enköpings kn
Sven Lokander (M), Tierps kn
Marie Larsson (S), Älvkarleby kn
Per Widén (C) Håbo kn
Peter Evansson (S), Knivsta kn
Marie Wilén (C), Heby kn
Jacob Spangenberg (C), Östhammar kn

Revisorer 2019-2022
Knut Rexhed
Cecilia Fors