Sweden  English 
2021-07-07

Provgå ny Upplandsled i Heby kommun

IMG_7905_1.jpg

 


 

Under några år har vi arbetat med en ny del av Upplandsleden genom Heby kommun. Nu är den färdigmärkt och går att provgå för alla nyfikna. 

Den nya leden är fyra mil lång. I söder ansluter den till befintlig Upplandsled vid Siggefora camping. Härifrån går den åt nordväst, via Huddunge fram till Ingbo källor naturreservat utanför Tärnsjö. Vid Ingbo källor ansluter etapp 20 som går från Ingbo källor och Östa naturreservat till Tärnsjö. 

På östra sidan av väg 56 går du genom varierande skog med många myrmarker. Terrängen är på sina håll ganska svårframkomlig och därför går leden en del längs skogsbilvägar. Du passerar Ruthagssskogens naturreservat, och en bit innan Huddunge går du förbi sjön Myran där det finns en badplats. I Huddunge finns busshållplats och affär. 

Väster om väg 56 möts du av helt annan natur. Här går du till stora delar längs en rullstensås, över sandiga marker där terrängen är jämn och lättvandrad. 

OBS! Innan du ger dig ut på den nya leden vill vi att du observerar detta!

1. Större delen av sträckan går längs befintliga stigar och skogsbilvägar. Men bitvis finns ingen stig. Här hjälper du som vandrar oss att trampa upp den nya leden! Håll koll på markeringarna.

2. Det enda som finns just nu är orange markeringar på träd och stolpar. Vi har ännu inte gjort iordning några rastplatser, parkeringar, avståndsskyltar eller informationstavlor. 

3. Tänk på hur och var du parkerar, om du kommer med bil. Parkering finns vid Siggeforasjön, vid Myranbadet innan Huddunge och vid Ingbo källor. 

4. Vill du se en karta över nya sträckan så hittar du den i Naturkartan. Leden som vi lagt in där stämmer till största delen, men det kan hända att det finns någon liten avvikelse mot hur den är markerad i terrängen. 

Naturkartan.se/upplandsledenTillbaka till nyhetsarkivet