Sweden  English 
2014-03-05

Upplandsstiftelsen ringbarkar 2000 lövträd vid nedre Dalälven

Stolpe_dodar_trad_lag_PE.jpg

Aktuellt 2014-03-05

Upplandsstiftelsen kommer att ringbarka och avsiktligt skada 2 000 lövträd vid nedre Dalälven. Syftet är att förbättra produktionen av vedlevande insekter, främst skalbaggar.


Förhoppningen är att  skalbaggslarverna ska underlätta återetablering av den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Hackspetten lever nämligen på sådana larver och har drabbats hårt av det industriella skogsbruket som minskat både inslaget av gamla lövträd och död träd.


Arbetet som nu påbörjats utförs vid nedre Dalälven där "vitryggen" ännu för 25 år sen fanns med flera häckande par. På senare år har Naturskyddsföreningen börjat plantera ut vitryggig hackspett i området och stora anträngningar görs för att återskapa lämpliga skogsmiljöer.


De åtgärder Upplandsstiftelsen nu gör genomförs på stiftelsens egen mark i naturreservatet Bredforsen samt på Bergviks och Fortums marker vid Dalälven. Arbetet finansieras med medel från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.


Läs mer om Upplandsstiftelsens arbetet vid nedre Dalälven.

 Tillbaka till nyhetsarkivet
Att ringbarka träd är tidskrävande och slitsamt arbete, då allt arbete görs för hand. Här syns Per Stolpe från Upplandsstiftelsen som är en av de personer som jobbar med projektet. Foto: Pär Eriksson