Sweden  English 
2019-10-25

Tillgänglig information och film om våra naturområden

IMG_3800_2.JPG


Genom att beskriva naturen riktigt bra vill vi minska tröskeln att ge sig ut. Informationen ska underlätta både för dig som är ovan och för dig som har speciella behov av tillgänglighet.

Vi har utvecklat en ny metod som vi kallar i+ för att presentera naturområden med hjälp av

  • - enkelt språk
  • - tydliga rubriker, 
  • - djupare presentation av valda plater, 
  • - enkla kartor
  • - symboler och 
  • - mycket bilder

  • Vi har också, tillsammans med Biotopia, producerat 10 filmer som beskriver våra och Uppsala kommuns naturområden.

Du finner materialet på Upplandsstiftelsens webplats under Naturtips, utökad information om våra naturområden, i+.

Arbetet har utförts inom LONA-projeketet Tillgänglig information i ett samarbetes projekt mellan Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och Biotopia. Tillbaka till nyhetsarkivet