Sweden  English 
2017-02-15

Välbesökt kvällsseminarium om restaurering av sjöar

170214_Kvallsseminarium_Foton_04.jpg

Tisdag 14 februari var Upplandsstiftelsen medarrangör till ett kvällsseminarium om restaurering av sjöar. Närmare 70 personer deltog under kvällen från vattenråd, samfällighetsföreningar, kommuner och andra organisationer.

Björn Tengelin, fiskeribiolog och miljökonsult berättade om erfarenheter bland annat från Vallentunasjön och reduktionsfiske. Emil Rydin från BalticSea2020 och Naturvatten berättade om källor till övergödning och metoden att fälla fosfor. Åhörarna fick också veta en del om vilka tillstånd som krävs för arbete i vatten som  muddring och vassklippning, bidrag som finns att söka för olika åtgärder och att det också är viktigt att jobba med markerna runt sjön, t.ex. genom strandbete. Det visade sig finnas intresse för fler seminarium på angränsande teman. Arrangörerna Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun, Uppsala kommun, Fyrisåns vattenförbund och Länsstyrelsen i Uppsala, tog med sig önskemålen och återkommer.

Har du frågor? Kontakta Johan Persson eller Tomas Loreth Remén

 Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Johan Persson