Sweden  English 
2015-04-09

Nu startar flera nya LONA projekt

Kallarberget_PE.JPG

 


Aktuellt 2015-04-08

Genom den Lokala naturvårdssatningen, LONA, kan kommuner eller lokala aktörer i samverkan med sin kommun söka pengar för projekt med inriktning mot naturvård och friluftsliv. Det är Naturvårdsverket som årligen fördelar medel till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna.


Nu har beslutet för den senaste ansökningsomgången kommit där 10 projekt har blivit beviljade bidrag i Uppsala län. Upplandsstiftelsen medverkar i 8 av dessa projekt! Projekten där Upplandsstiftelsen medverkar omfattar allt från att tillgängliggöra Källarberget i Tierps kommun till att ta fram en utställning om livet under ytan i Fyrisån.


Läs mer om projekten som Upplandsstiftelsen deltar i


Läs mer om LONApå Länsstyrelsens hemsida
Tillbaka till nyhetsarkivet
Källarberget i Tierp är ett av de områden som omfattas av de nystartade LONA projekten. Foto: Pär Eriksson