Sweden  English 
20180530

Björns skärgård blir naturreservat

sjomarken_Bjorns_skargard_PE.jpg

 


Under veckan beslutade kommunstyrelsen i Tierp att Björns skärgård ska bli naturreservat. Området består av sex öarna med tillhörande skär samt ett större vattenområde. Tanken med reservatsbildningen är att säkerställa den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer samt göra området tillgängligt för friluftsliv. Marken ägs av Upplandsstiftelsen och har köpts in med stöd av WWF, Tierps kommun och Naturvårdsverket.

Läs UNT´s reportage om beslutet:


Tillbaka till nyhetsarkivet